Je bent zelf het instrument 

  

                 


In januari 2022 startte de eerste editie van het vervolg op het Transformatiejaar, 'Jij bent zelf het instrument'  met 10 deelnemers. In december 2022, tijdens de Adventtijd, begint de aanloop naar de tweede editie van 2023. 

Wie je bent, is wat je manifesteert

Dit tweede jaar ga je in 40 weken het octaaf van bewustzijn descenderend, van meester naar schepper. Je leert hoe je jouw diepste visie, talent en eigenheid werkzaam maakt in de concreetheid van jouw leven en werk van alledag. Jouw unieke visie en inspiratie is de bron en de kern van je meesterschap.

Opnieuw ben je 40 weken op reis in een thema van afstemming. Je hebt zes individuele leergesprekken met Marianne en vier belevingsdagen met alle deelnemers samen. Je ontvangt 40 weken online kennis, beoefening, yoga en opdrachten. Zo leer je het hele spectrum van het verfijnde bewustzijn-instrument dat je bent bespelen.  

Je reist van bron naar vormwereld in de wetmatigheden van manifestatie, verlevendigd met gedichten van Rumi. Kernvragen zijn: Hoe breng je jouw scheppingskracht tot volle bloei? Hoe kun je jouw betekenis ten volle belichamen? Voltooi jouw levenskunstwerk als een wijze en liefdevolle meester in een vreugdevol leven als een scheppend mens! 

Academie voor Levenskunstwerk

Samen vormen het Transformatiejaar en 'Je bent zelf het instrument'  de tweejarige Academie voor Levenskunstwerk. De kosten voor dit tweede jaar bedragen € 2500,-  particulier en € 3750,- zakelijk.