BROOS’ Levenskunstwerk Klachtenregeling

Versie 1.1 van 11 november 2021

BROOS' Levenskunstwerk doet haar uiterste best om de kwaliteit van haar dienstverlening hoog te houden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening; over de manier waarop u door ons bent behandeld of bent geïnformeerd. Graag willen wij dat weten. Een telefoontje is vaak voldoende om een misverstand uit de weg te ruimen en samen weer verder te kunnen. 

Het kan ook zijn dat u een klacht wilt indienen. Voor ons betekent dat met aandacht stilstaan bij de door ons geleverde kwaliteit. Binnen 3 weken na de datum waarop de onvrede is ontstaan, kan deze per brief of e-mail kenbaar worden gemaakt aan het adres van BROOS' Levenskunstwerk. 

Het klaagschrift dient gericht te zijn aan BROOS' Levenskunstwerk en de volgende informatie dient te worden vermeld: naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer van de klager, dagtekening en datum waarop de klacht is ontstaan en tot slot een heldere omschrijving van de feitelijkheden. 

Binnen 2 weken wordt een ontvangstbevestiging verzonden met vermelding of de klacht ontvankelijk is verklaard. Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd voor een nadere toelichting. Er kunnen geen klachten worden ingediend tegen het door ons gevoerde beleid. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

Klachten worden zorgvuldig, vertrouwelijk en met inachtneming van de privacy van de klager door BROOS' Levenskunstwerk, binnen 4 weken nadat de klacht ontvankelijk is verklaard, schriftelijk of per e-mail behandeld en afgerond. Voor het geval er meer tijd nodig is om het een en ander te onderzoeken, laten wij dit binnen 2 weken weten en wordt een nieuwe termijn aangegeven. Zo nodig wordt een onafhankelijke klachtenfunctionaris ingeschakeld om de klacht in gezamenlijkheid en tot tevredenheid van beide partijen op te lossen. 

In geval van geschillen over de afhandeling van de klacht werkt BROOS’ Levenskunstwerk samen met Mediation bureau Mediation met Zorg. Mw. A. Timp- Hofmans treedt op als onafhankelijk klachtenfunctionaris. Het advies van deze onafhankelijke derde is bindend voor BROOS’ Levenskunstwerk. Bureau Mediation met Zorg (www.mediationmetzorg.com) is bij voorkeur te bereiken per mail: info@mediationmetzorg.com t.a.v. Mw. A. Timp- Hofmans. Als de klacht is afgerond, is tevens de klachtenprocedure afgerond. 

logo

BROOS Levenskunstwerk, Vlierlaan 208, 4907 AX Oosterhout (NB), Nederland
https://www.mariannebroos.nl | info[at]mariannebroos.nl 
NL62KNAB0259877891 | BTW NL01802976B31 | KVK 20127150