Transformatiejaar  

Het Transformatiejaar is een individuele jaartraining met Marianne Broos. Een intensieve ‘next step’ in zelfbewustzijn waarin je volhartig de scheppende weg van de levenskunstenaar inslaat. Wil je als een bezield mens in de wereld staan? Ben je zelf in een transitiefase in je leven of kreeg je een wake-up call? Stap in de transformatie-kookpot voor een innerlijke metamorfose die doorwerkt in jouw uiterlijke leven. 

Wat brengt het Transformatiejaar?

Het Transformatiejaar biedt je het leerframe om in veertig weken een transformatieslag te maken, aan de hand van een individueel gekozen leerthema waar je op afstemt. In een innerlijke reis leer je jouw bewustzijn kennen, waarbij je dagelijks leven je leerschool is. Dit leidt tot groei van jou als mens en als instrument: schepsel en schepper, leerling en meester. Je vindt nieuwe bezieling en perspectieven in je leef- en werksituatie, verdieping in je relaties en ervaart vreugde, vitaliteit en autonome kracht. 

Wat de rups het einde noemt, noemt de meester de vlinder
RUMI

Het programma

Het leerjaar duurt 40 weken en ziet er als volgt uit:

  • Zes individuele leergesprekken  
  • Vier Belevingsdagen met lichaamswerk en natuurtocht
  • Wekelijkse online kennisoverdracht en opdrachten
  • Dagelijkse oefeningen in zelfherinnering m.b.v. audiobestanden

Wanneer nodig vanwege corona beleef je de trainingsdag thuis m.b.v. filmpjes, audiobestanden en Zoom sessies. De werkruimtes zijn berekend op coronaregels en we zoeken de natuur op in Goirle. 

De dynamiek van jouw innerlijke reis beweegt zich in de wetmatigheid van het octaaf van bewustzijn en de stappen van de Latifa (aanvaarden, verlangen, hoop, vertrouwen overgave, liefde en wil). 

Jouw inzet 

Praktisch ben je tien keer samen met Marianne aan het werk. Zes keer in een individuele leersessie en vier keer in een dagtraining waarin je ook andere deelnemers ontmoet. Je ontvangt wekelijks online kennis en inspiratie om jouw dagelijkse ervaringen te plaatsen in het leren. De sleutel tot transformatie is het dagelijks oefenen in zelfherinnering m.b.v. filmpjes en audiobestanden met verse dagritme-momenten (dagopening, dagsluiting), Kundalini yoga en de Latifa-meditatie's.

Mijn Transformatiejaar houdt me wakker en geeft ruimte aan mijn ziel.   Theo

Begeleiding en locatie

Marianne Broos is de maker, trainer en gids van dit programma. Haar inzet is dat jij een diepgaande, daadwerkelijke transformatie in jezelf en je leven realiseert.

De leersessies vinden plaats bij Marianne in haar gastvrije huis en praktijkruimte in Oosterhout (NB) of in Zwolle. De trainingsdagen zijn in Oosterhout en in een natuurgebied in Goirle. 

Data

Het Transformatiejaar start twee keer per jaar, in oktober en januari. De instroom om nu jouw Transformatiejaar te beginnen is tot eind oktober 2021. Het traject duurt 40 weken tot half juli 2022.

De data van de vier intensieve trainingsdagen op zaterdag zijn 27/11, 5/2, 7/5 en 18/6. De zes individuele sessies plan je zelf in via Calendly, in de weken rond de octaafovergangen.

Tell me about your life

Er zijn 8 - 12 deelnemers in het Transformatiejaar met wie Marianne het als gids écht aangaat. Boek vrijblijvend een telefonisch intakegesprek van 20 minuten. Daarin zoomen we in op jouw leven nu, stel je jouw vragen en luisteren we of wederzijds het commitment kan worden aangegaan

Eerst een JA...

Begin bij je huidige levenssituatie, je diepe verlangen of je nood. Ben je bereid? Maakt je hart een sprongetje? Heb je altijd al een-op-een met Marianne willen werken? Roept alles in je: NU! Eerst dat JA, dat maakt de weg vrij voor de wereld van mogelijkheden.

De totale kosten van het traject zijn € 2500,-  particulier en € 3750,- zakelijk. Je kan in termijnen betalen. Er is geen BTW verschuldigd. 

Opleiding in Transformatiekunde

In januari 2022 start het vervolg op het Transformatiejaar, in dezelfde 40-weekse opzet. Het eerste Transformatiejaar ga je het octaaf van bewustzijn ascenderend, van schepsel naar meester. Het tweede jaar ga je het octaaf van bewustzijn descenderend, van meester naar schepper. Samen vormen de Transformatiejaren een 2-jarige opleiding in Transformatiekunde. Mail Marianne wanneer je vragen hebt of hierin geïnteresseerd bent. 

Op pad met een gids als Marianne, die spiegelt, bezielend is en bedding geeft.  Paula