BROOS Levenskunstwerk

BROOS levenskunstwerk, het bedrijf van Marianne Broos biedt inspiratie, beoefening en training om een bewuste leerweg te gaan als schepsel en schepper, als leerling en meester. Je leert je afstemmen op je ziel, opent je hart en je ontsluit je geest. 

Wees een schepsel

Als mens bouw je (on)bewust aan jouw levenskunstwerk. Een levenslang proces waarin je jouw levenservaringen doorleeft, en zelf groeit en zichtbaar wordt met je plussen en je minnen. Om de volle maat van wie je bent te vinden, moet je je ziel tot leven wekken. Een gevoel krijgen voor jouw bestemming en moedig op weg gaan. Alles wat gebeurt, zien in het licht van je leren. De worsteling aangaan zodat je je ‘opwerkt’ in je bewustzijn. Zo kom je in een creatieve stroom en in jouw eigen scheppingsorde, dan zie je de mogelijkheid in elke gegevenheid. Zo wordt je leven jouw kunstwerk waarin je ziel zich ontwikkelt in alle levensgebieden. 

Word een schepper

Wie je bent, is wat je manifesteert. Gaandeweg leer je jouw diepste betekenis vormgeven en ontvouwt zich jouw meesterschap. In elk mens woont een talent, een roep of levenswerk waarmee je van betekenis bent voor de ander en de wereld. Ook in jou! Ben je bereid om daar gehoor aan te geven? Om je meesterschap en liefde vorm te geven als schepper, en een creatieve, vervullende weg van bewuste dienstbaarheid te gaan? Om blijvend als leerling ‘in de kookpot’ te gaan en zo een doorleefd meester te zijn in jouw talent en betekenis? 

Levenskunstwerk Academie 

Marianne is een creatieve programmamaker, wiens meesterschap ligt in het voorgaan en gidsen over oude wegen van bewustzijn. Haar tweejarige Levenskunstwerk Academie borduurt voort op de Pulsar Academie en het octaafwerk dat zij overgedragen kreeg van Anne-Marie Splinter. Het eerste jaar is het Transformatiejaar, de 40-weekse leerweg in het ascenderende octaaf, van schepsel (rups) naar meester. In het tweede jaar, Je bent zelf het instrument, ga je in 40-weken descenderend het spoor van meester naar schepper. 

Over Marianne  

Wat Marianne kenmerkt is haar vuur, vakmanschap, echtheid en haar liefde. Ze gaat voor echte transformatie, live en via audiobestanden. Als een ‘terriër of love’ en in tal van werkvormen laat ze je ontwaken in jouw spirit en zelfbewustzijn. Haar beelden zijn inmiddels klassiek: het koperen keteltje, het Oog van Liefde, het gouden draadje, de Billykast en de rode stip. 

In haar verlangen naar diepte, echtheid en zingeving werd ze zelf in april 1997, vanuit een burn-out, volhartig leerling bij deVoorde/Pulsar. Het begin van haar eigen innerlijke leerweg in het spoor van soefisme en Rumi, als leerling van Michaël Derkse, Jan de Dreu, Birgitte Pastoor e.a. Haar talent 'bezielen' kwam ruim 15 jaar lang tot bloei als programmamaker, docent en trainer bij deVoorde/Pulsar (Inspiratieweek, Persoonlijk Leerjaar, Pulsar Academie). In de periode 2012 tot 2019 was ze daarnaast ook directielid van Pulsar. 

Sinds januari 2020 werkt Marianne in haar eigen zaak BROOS en is zij executive coach voor De Baak. In april 2022 vierde zij haar 25-jarige jubileum op de innerlijke weg, eind september 2022 was ze 1000 dagen onderweg in haar zaak BROOS. 

Je hebt je vastgebeten in je talent - bezielen. Als een terriër pak je me vast, schud je me heen en weer, en laat je me af en toe ook weer liefdevol sudderen om me vervolgens weer op te pakken. Ik voel je hijgende adem in mijn nek, je tand afdrukken in mijn vel en ik ben dankbaar. Heel dankbaar dat je me ziet, hoort, voelt, pakt. Dat je me niet laat gaan in het volste vertrouwen dat ik kan en mag gaan.   HEIDI

BROOS' bronnen

Marianne belichaamt de kennis over transformatie vanuit de Pulsarvisie. Ze leeft in de soefi-weg van het hart, in de geest van Rumi en het octaaf van bewustzijn. Ze is single, moeder van twee zonen (inmiddels jong-volwassenen) en sinds 2 jaar woont de witte herder Luna bij haar. 

Herbronnen doet ze aan zee of in de bossen, en ze voedt zich met 'levende muziek', beeldende kunst, film, cultuur met WeArePublic en vakanties bij Buitenkunst of bij vrienden in Frankrijk. Lange tijd reisde ze in Turkije: "Ik haalde mijn hart op door in mijn eentje te wandelen over de oude wegen van Turkije. Als 15-jarig meisje raakte het antieke Turkije haar recht in de ziel, meermalen bezocht ze het graf van Rumi in Konya . "Nu hoef ik mijn ogen maar te sluiten en ik bén daar. Want mijn plek is hier, in 'het huis waar de Liefde woont' in Oosterhout, waar ik woon en werk. Waar jij welkom bent als levensleerling".

In 1997 begon 'de weg naar huis' in het spoor van Rumi. Gel keyfim, gel! Kom vreugde, kom! Dat is mijn lijfspreuk tot aan de voltooiing van het levenskunstwerk van mijn leven". 

De lente van de liefde arriveert
om het stof te transformeren in een tuin.

De roep vanuit de hemelen wordt gehoord,
om de vleugels van de ziel te laten vliegen.

De zee wordt met parels gevuld,
het droge land ontvangt het water des levens.

De steen wordt een robijn
en het lichaam volledig ziel.

Rumi