BROOS Levenskunstwerk

BROOS levenskunstwerk zet je aan om een innerlijk spoor volgen dat bezieling geeft aan alles wat je doet. Je bent zelf het instrument! Lerend en scheppend, inclusief vreugde en pijn. Voel dat je een lévende mens bent, in lichaam, hart en ziel.  

Wees een schepsel

Als mens bouw je (on)bewust aan jouw levenskunstwerk. Een levenslang proces waarin je je levenservaringen doorleeft, groeit en zichtbaar wordt met je plussen en je minnen. Om de volle maat van wie je bent te vinden, moet je je ziel tot leven wekken. Een gevoel krijgen voor jouw bestemming en moedig op weg gaan. Alles wat gebeurt, zien in het licht van je leren. De worsteling aangaan zodat je je ‘opwerkt’ in je bewustzijn. Zo kom je in een creatieve stroom en ga je de mogelijkheid in de gegevenheid zien. Dan wordt je leven jouw kunstwerk waarin je ziel zich ontwikkelt in alle levensgebieden. 

Word een schepper

Wie je bent, is wat je manifesteert. Gaandeweg leer je jouw diepste betekenis vormgeven en ontvouwt zich jouw meesterschap. In elk mens woont een talent, een roep of levenswerk waarmee je van betekenis bent voor de ander en de wereld. Ook in jou! Ben je bereid om daar gehoor aan te geven? Om je meesterschap en liefde vorm te geven en een creatieve, vervullende weg van bewuste dienstbaarheid te gaan? Om blijvend als leerling ‘in de kookpot’ te gaan en zo een doorleefd meester te zijn in jouw talent en betekenis?

BROOS 

Wat Marianne kenmerkt is haar vuur. Ze gaat voor echte transformatie, live en via audiobestanden. Als een ‘terriër of love’ en in tal van werkvormen laat ze je ontwaken in jouw spirit en zelfbewustzijn. In haar verlangen naar diepte, echtheid en zingeving, werd ze zelf in 1997 vanuit een burn-out leerling bij Pulsar. Het begin van haar eigen innerlijke leerweg in het spoor van soefisme en Rumi, als leerling van Michaël Derkse en Jan de Dreu. Haar talent 'bezielen' kwam ruim 15 jaar lang tot volle bloei als programmamaker, docent en trainer bij deVoorde/Pulsar (Inspiratieweek, Persoonlijk Leerjaar, Pulsar Academie). In de periode 2012 tot 2019 was ze directielid en mede-eigenaar van Pulsar. Sinds 2020 werkt Marianne in BROOS en is zij personal coach, executive coach en senior trainer op De Baak.

" Je hebt je vastgebeten in je talent - bezielen. Als een terriër pak je me vast, schud je me heen en weer, en laat je me af en toe ook weer liefdevol sudderen om me vervolgens weer op te pakken. Ik voel je hijgende adem in mijn nek, je tand afdrukken in mijn vel en ik ben dankbaar. Heel dankbaar dat je me ziet, hoort, voelt, pakt. Dat je me niet laat gaan in het volste vertrouwen dat ik kan en mag gaan. "   Heidi, deelnemer Transformatiejaar

Levenskunstwerk

BROOS levenskunstwerk, het bedrijf van Marianne sinds 2006, biedt inspiratie, oefening en training om een bewuste leerweg te gaan als leerling en meester. Je leert je afstemmen op je ziel, opent je hart en je ontsluit je geest. Marianne belichaamt de kennis over transformatie vanuit de Pulsar-visie en Octaves. Als inspiratie put ze uit oude wegen van mystieke kennis: Rumi, het octaaf van bewustzijn en de Latifa. In de maand oktober 2020 begint ze aan de 40 dagen de soefi pelgrimsroute vanuit Konya naar Istanbul in Turkije. Gel keyfim, gel! Kom vreugde, kom! Dat is Marianne’s lijfspreuk.

Ieder mens moet in de loop van zijn leven - om te beginnen in het natuurlijke territorium van zijn eigen zelf - aan een werk, een opus bouwen. Tijdens zijn aardse dagen máákt hij zijn ziel en tegelijkertijd werkt hij mee aan een ander opus dat de perspectieven van zijn individuele welslagen zowel afbakent als oneindig te boven gaat: de voltooiing van de wereld.                
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN