Oud en Nieuw – E-valuatie

De laatste dagen van het jaar gaan over terugblikken, afsluiten en het nieuwe ingaan. Goed dat je dat doet. Hoe je eindigt, is hoe je begint. Helaas ontaardt dit vaak in een persoonlijke afrekening met jezelf: wel of niet gelukt, wel of niet gelukkig, wel of niet oké. Zeker als je jezelf met anderen vergelijkt of met eerdere jaren. Alsof je een project bent dat al dan niet succesvol is.

Zo kijken is hard, mechanisch of juist dramatisch in zijn oordeel. Het is genadeloos, zelfs heilloos. En je móet met allerlei 'goede voornemens' het nieuwe jaar in.

Mag jouw terugblik zachtmoedig en openend zijn? Een blik die de volle waarde geeft aan jou en de realiteit van jouw bestaan, aan jouw worsteling en leren? Waarmee je de parels in het puin kan zien. Een beschouwing die een kiem, een belofte, voor jouw toekomst in zich draagt?

Je essentie e-valueert 

Laat je 'valueren', waarderen door jouw essentie (E), in het mensbeeld van de kaars. Het lont is de kern in jou die zuiver is, in tegenstelling tot de waslaag van persoonlijkheid (P), die kijkt en oordeelt. Je essentie zíet!  Je E geeft een helder, goudeerlijk zicht op wat er gebeurd is, zonder jezelf of de omstandigheden af te wijzen. Diep aanvaardend. Zo is het, inclusief de pijn, je gedachten en gevoelens . Want je E valueert, geeft waarde, verbindt en brengt alles in het leren.

Ooit zei een oude Turkse man tegen me, toen ik hem mijn levensverhaal had verteld: 'You made a lot of mistakes', met een zachte blik in zijn ogen. Het zinnetje klinkt misschien bot, maar het was één van de meest helende ervaringen die ik ooit had. Want er lag een diepe erkenning van mijn mens zijn besloten in zijn zíen: ik bén goed. Inclusief mijn fouten. Ik ben lerend.

Díe blik kun jij jezelf geven, kijken met nieuwe ogen vanuit jouw essentie. Jouw E is gericht op groei, vernieuwing, verbinding, creativiteit: waartoe je in stáát bent. Daar zit jouw veerkracht. Het boeit jouw E totaal niet of iets ‘positief’ of ‘negatief’ is, die ziet kansen en overwint zichzelf. Onverdroten, moedig en vasthoudend als een jonge terriër volgt je E haar spoor om je potentie te verwezenlijken. Jouw toegevoegde waarde te géven.  

E-valueren is dat je dít gaat zien. Zo gaat kijken! Dat je de waarde (h)erkent en aanneemt op alle niveaus in je IK-wereld, privé- en werkwereld.  

Laten we aan alle verhalen voorbij gaan
En komen tot wat waar is in ons.
Laten we daarvan de alomvattende tederheid voelen.

Houd vast aan niets.
Kom met volkomen lege handen tot jezelf.
RUMI

De weg die je gaat, is de weg die je bent 

Jouw leven kun je zien als een groot spiegelpaleis, waarin/aan je leert. Bezie je privé- en je IK wereld in dit leren vanuit jouw essentie: eerlijk, mild en met een knipoog. Blader nog eens door je agenda en speel de film van 2021 nog een keertje af. Zie de weg die je concreet gegaan bent, door de tijdlijn van 2021 te tekenen met de belangrijkste gebeurtenissen.  

Nu begint de E-valuatie, je kijkt op alle niveaus van bewustzijn. Druk allereerst op de 'F3 toets' (zoals in de jaren '90 in Wordperfect) om ‘onder water’ te kijken. Wat was de weerslag van de gebeurtenissen in de onderstroom van jouw innerlijke wereld? Teken die onderstroom onder de feitelijke tijdlijn. Dit is jouw 'onderwater' wereld (het slaapbewustzijn), je onbewuste reacties op feiten.

Erken die onderwater wereld. Zie waar angst, oordeel en draken je in de greep hadden. Herken je eigen worstelingen met de gegevenheid, je boosheid en verzet, onderken illusies die je koesterde. Zie waar je flink lag te pitten of in je oude liedje zat. Breng je teleurstelling, tekortschieten en missers goudeerlijk in beeld. Zie het, blijf mild en wijs jezelf niet af. 

Er is ook een bovenstroom van je innerlijke wereld. Teken die als de laag van het zelfbewustzijn boven de gebeurtenissen. Zie waar jij je kon overgeven aan de levensstroom. Waar je, hoe pijnlijk ook, iets kon aanvaarden. Je lijden, pijn, frustratie en kwetsbaarheid kaal kon aannemen. Wat de kostbare momenten waren, waarin je echte verbinding met anderen ervoer.

Stel vast hoe je op je stip stond, laverend tussen boven- en onderstroom. Hoe je innerlijk staande bent gebleven, of weer bent opgestaan nadat je onderuit ging. Kun je jezelf, in je eigenaardige innerlijke respons herkennen als: this is me? Ook in je schaduw en je gedoe? Dat is pure winst in het gaan van jouw weg. Zoals Jan de Dreu zo mooi en troostend zegt: ieder mens is een kreukel. Heerlijk!

De weg die je bent, is de weg die je gaat

Nu andersom. Je bent meer dan een gevolg van de buitenwereld. Sterker nog, je bent zelf een begin! Dat is de E-valuatie van jouw innerlijke werk afgelopen jaar. Hoe jij de gebeurtenissen tegemoet bent getreden vanuit een jaarthema, motief of intentie. Dat resulteert altijd in iets wat je wél weet. Of wat je écht diep beseft of innerlijk hebt omgezet. De vrucht van dit type innerlijk werk is immense groei in (eigen)waarde. 

Neem dit jaar in ogenschouw en bezie waar jij zélf aan het roer zat, initiatief nam of plots ging staan. Alle overwinninkjes op je ‘kleine IK-jes’, alle keren dat je wel vanuit jouw hart hebt durven kiezen. Dat is wat je krachtiger heeft gemaakt. Waar je hebt kunnen loslaten en durfde vernieuwen. Waar je angst, eenzaamheid en verdriet te boven bent gekomen. Of waar heb je kunnen verzachten, bidden of buigen.

Wonderbaarlijk eigenlijk, omdat je dit vanuit jouw persoonlijkheid niet voor mogelijk had gehouden. Tak! You did it. En jouw ziel zet deze ervaringen om in weten. Onmiddellijk en voor altijd. Dit is wat jij wéét, echt zélf aan de weet gekomen bent. Werkelijke zelfkennis, waar geen spiritueel-, zelfhulp- of psychologieboek tegenop kan.

Maak ook zo jouw E-valuatie, en zie hoe je dit jaar aan waarde gewonnen hebt. Dwars door alles heen. Verwonder je dat je zélf een weg bent en die moedig gaat. Vol vertrouwen koerst op wat je echt weet.

Wie je bent, is wat je manifesteert 

Kijk ook naar je  'werk' wereld, dat wat je doet. Stel de vraag: Wat is er nu wel, wat er op 1 januari niet was? Maak die lijst en zie: dit heb ik gedaan of hier heb ik mijn bijdrage aan gegeven. Om het even wat je (vrijwilligers) werk is, of je jouw werk leuk vindt en of er veel of weinig output was. Zet het op een rijtje, hoe jij als schepper en meester bent gegroeid. Laat jouw Essentie kijken. Niet alleen heel feitelijk naar je 'output', maar ook op het level van jouw taak en rol. Welk stapje heb jíj daarin gemaakt?

Kijk vooral naar jouw talent. Bij wie en hoe is jouw gave uit de verf gekomen? Wat was je allergrootste talent-uitdaging dit afgelopen jaar? Hoe heb jij je in je werk verhouden tot de corona-maatregelen? Dikke pluim, dat en hoe je dat deed. Zie je hoe je gegroeid bent in je betekenis, welke slag je in jouw talent heb gemaakt? 

Erken waar je het niet (nog) bent aangegaan, zonder excuses, verklaringen of verwijt. Doe simpelweg de top- en flop oefening: Dit was afgelopen jaar mijn topmoment, dit was mijn flopmoment. Je neemt het aan. En dan laat je het los. Hoppakee, daar groei je van. En 2022 is: nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Kom tot wat waar is in jou!

Mocht je begin dit jaar een leerthema hebben gekozen, en het nog niet hebben 'geoogst', doe dat dan in de laatste dagen van 2021. Eenvoudigweg door je even terug te trekken, je jouw thema te herinneren, en jezelf zacht te vragen: wat weet ik nu echt?

De 13 heilige nachten van Kerstavond tot 6 januari zijn een 'stille tijd'. Kom tot innerlijke vrede. Ga aan alle verhalen voorbij, houd vast aan niets en doe jouw E-valuatie van 2021. Gesterkt door herinnering, opent het perspectief! 

Lees dit inspiratie-artikel in de vraag: What's in it for me?

 • Als je wilt kennismaken met de bewustzijnsoefeningen doe dan de gratis dagopening.
 • In de online jaartraining 'Leef je jaarthema 2022' maak je een innerlijke reis die jouw dagelijkse leven bezieling geeft.  Je zet je thema in en oogst het met een helpdesk met Marianne. 
 • In het Transformatiejaar e-volueer je van rups naar meester: leer je om de weg die bent te gáán! 
 • Kijk in de shop voor de Winter dagopening 7-daagse, die je vanaf Nieuwjaar ontvangt.  
 • Abonneer je op de nieuwsbrief om alle artikelen te ontvangen. 

Marianne Broos | BROOS Levenskunstwerk | december 2021

2 reacties op “Oud en Nieuw – E-valuatie”

 1. Na een heftige verdrietige periode, mijn man is 26 november overleden 86 jaar geworden en samen 60 jaar getrouwd, ben ik nu op weg met mijn nieuwe leven en dat is wel heftig hoor. Je tekst ga ik gebruiken in de komende periode. Hartegroet Riet

  1. Marianne Broos

   Jeetje Riet, dat is een diep aanvaardingswerk. Ik hoop dat de tekst je wat helpt om er genadig doorheen te reizen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.